Идет загрузка...

Быстрый поиск

1. Категория
2. Цена
От:
до:
3. Округ (обновить)
Детальный поиск
Назад

Консультация специалиста по Литве

2016-04-25
Литва: налоги


Добрый день!
Возникла такая ситуация. На фирме (литовская строительная компания) работников обязуют подписать договор о конфиденциальности информации, в котором много пунктов, вызывающих шокирующую реакцию. Согласно договору, работник не имеет права в течение 3-х лет после прекращения работы в данной фирме, работать у конкурентов этой фирмы в Литве (а поскольку все строительные организации являются конкурентами,где еще работать человеку со строительным образованием), не имеет права открывать свою фирму или участвовать в капитале фирм-конкурентов. Оказывается, что людей, проработавших в строительстве 10-15 лет до момента прихода в эту компанию, обучила работать именно эта фирма и применять методы работы в других компаниях запрещено. Весь текст договора прикреплен к письму. Имеет ли право работодатель требовать подписания такого договора? Как быть вообще в такой ситуации?


На вопрос для вашего мужа литовца отвечает адвокат Laurynas Staniulis  из компании  AVOCAD

Advokatų profesinė bendrija / Law Firm AVOCAD
Lvovo str. 25, LT-09320 Vilnius
Tel: +370 5 219 0790
Fax: +370 5 237 9119
Mob: +370 659 25567
E-mail: laurynas.staniulis@avocad.lt
Web: www.avocad.lt www.ciceroleague.com


Kaip supratau, yra keliamas klausimas dėl darbuotojų pareigos sudaryti konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimus bei tokiu susitarimų teisinės galios.

Dėl sutarties sudarymo

Visų pirma, reikia paminėti, kad tokie susitarimai gali būti sudaromi tik laisva darbuotojų valia. Darbdavys negali priversti darbuotojo sudaryti konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimą. Taip pat, darbdavys negali atleisti darbuotojo tuo atveju, jeigu jis atsisako pasirašyti konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimą.

Truputi kitokia situacija būtų, jei tokio konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimo būtų reikalaujama iš naujai priimamų darbuotojų. Tokiu atveju, darbdavys tiesiog gali nepriimti į darbą darbuotojo, kuris atsisako pasirašyti konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimą.

Taigi, darbdavys negali priversti darbuotojo pasirašyti pateiktą konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartį. Tokia sutartis gali būti sudaryta, tik darbuotojui sutikus.

Tuo tarpu, vertinant susitarimo turinį reikėtų atskirai aptarti konfidencialumo ir nekonkuravimo įsipareigojimus.

Dėl konfidencialumo

Vertinant konfidencialumo įsipareigojimą, reikia pastebėti, kad ne bet kokia informacija yra laikoma konfidencialia. Tai, kad informacija sutartyje įvardinama, kaip konfidencialia, dar nereiškia, kad ji yra konfidenciali ir už jos atskleidimą gali kilti atsakomybė. Informacija, kuri savaime yra akivaizdi ar lengvai pasiekiama (pvz., viešai skelbiami įmonės finansinės atskaitomybės duomenys, viešai skelbiama informacija apie akcininkus, vykdomus projektus, verslo partnerius ir kt.), net jeigu ji ir yra įvardijama kaip konfidenciali, gali būti pripažinta nekonfidencialia ir už jos atskleidimą, paviešinimą ar panaudojimą atsakomybė nekiltų.

Šiuo atveju, kadangi kalbama apie statybininkus, mažai tikėtina, kad šiems darbuotojams būtų pateikta informacija, kuri realiai galėtų būti laikoma konfidencialia ir už kurios atskleidimą kiltų atsakomybė.

Dėl nekonkuravimo

Sutartyje nustatytas draudimas konkuruoti 3 metus. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nekonkuravimo susitarimas negali būti sudaromas su bet kuriuo asmeniu (darbuotoju).

Toks susitarimas gali būti sudaromas tik su darbuotoju, kuris darbo pas darbdavį metu sužinojo ir disponavo informacija, kurios panaudojimas išėjus iš darbo galėtų smarkiai pakenkti darbdavio verslui. Labai svarbus nekonkuravimo susitarimo elementas - tikslus nekonkuravimo veiksmų, t. y. ko darbuotojas negali daryti išėjęs iš darbo, apibrėžimas. Vien tik draudimo konkuruoti ar dirbti panašia veikla užsiimančiose įmonėse sąlyga susitarime nebūtų pakankama, kadangi tokiu būdu būtų nepagrįstai suvaržytos darbuotojo galimybės susirasti darbą. Be to, ginčo atveju būtų sunku įrodyti, kad buvo pažeisti darbdavio interesai. Nekonkuravimo susitarimų sudarymas priklauso nuo atliekamų darbuotojo darbo funkcijų ar užimamų pareigų ir negali būti suformuluotas taip, kad darbuotojui būtų užkirstas kelias dirbti visus darbus pagal savo profesiją.

Kitas dalykas, kad sudarant nekonkuravimo susitarimus, turi būti nustatomas atitinkama kompensacija. Pateiktoje sutartyje numatyta kompensacija 25% buvusio darbo užmokesčio. Šiuo atveju, atsižvelgiant į teismų praktiką, kompensaciją už nekonkuravimą, bendru atveju, turėtų sudaryti ne mažiau nei 40 % buvusio darbo užmokesčio. Tokiu būdu, pateiktas susitarimas neatitinka sąžiningumo ir šalių lygiateisiškumo principų, todėl ginčo atveju didelė tikimybė, kad teismas tokį susitarimą pripažintų negaliojančiu.

Jūsų atveju, kalbama apie statybininkus, kurie realiai negali dirbti jokio kito darbo. Vadinasi nekonkuravimo susitarimas jiems užkirstų kelią dirbti ir gauti atlyginimą. Todėl remiantis aukščiau aptartais argumentais, aš abejoju, kad su statybininkais iš viso galima sudaryti nekonkuravimo susitarimus. O tuo atveju, jeigu vis tik galima, tada kompensacija turėtų sudaryti ne 25%, o bent jau 80 % buvusio darbo užmokesčio.

Išvados:

1. Darbdavys negali priversti darbuotojų, todėl darbuotojai tiesiog gali atsisakyti sudaryti susitarimą;

2. Mažai tikėtina, kad darbuotojai pagal savo darbo pobūdį būtų supažindinti su informaciją, kurią galima būtų laikyti konfidencialia. Atitinkamai, jie net ir norėdami negalėtų atskleist konfidencialios informacijos;

3. Nekonkuravimo susitarimai negali būti sudaromi su bet kuriais darbuotojais. Iš esmės, nekonkuravimo susitarimai neturėtų būti sudaromi su techninį darbą atliekančiais darbuotojais. Todėl net ir tuo atveju, jeigu būtų sudarytas susitarimas, didelė tikimybė, kad kilus ginčui, teismas tokį susitarimą pripažintų negaliojančiu;

4. Nekonkuravimo kompensacija yra per maža, ir tai jau savaime yra pagrindas pripažinti susitarimą dėl nekonkuravimo negaliojančiu.

Заказать индивидуальную  платную квалифицированную консультацию юриста в Литве, или обратиться за помощью вы можете по указанным в шапке ответа реквизитам, или же написать к нам domlidera@yandex.com.